Νέα επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου για το φθινόπωρο 2021

Νέα επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου ξεκίνησε την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 από την Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ Αττικής) , που αφορά νέους καταναλωτές για κεντρικές ή ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Η ΕΔΑ επιδοτεί μέρος της εγκατάστασης και αφορά κατοικίες που βρίσκονται σε ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου που κατασκευάστηκε το πρώτο εννιάμηνο του 2021.

Το ποσό της επιδότησης εξαρτάται από την ισχύ του λέβητα εγκατάστασης και ξεκινάει από 400€ και φτάνει έως 3.000€. Συγκεκριμένα για αυτόνομη θέρμανση η επιδότηση είναι 400€ ενώ για κεντρική θέρμανση η επιδότηση είναι κλιμακωτή από 550€-3.000€.

Το πρόγραμμα της επιδότησης ισχύει για συμβάσεις όπου θα κατατεθούν εντός του χρονικού ορίου με ταυτόχρονη υποβολή των δικαιολογητικών της Α φάσης. Η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος είναι η Παρασκευή 15 Οκτωβρίου και η ημερομηνία λήξης 10 Δεκεμβρίου 2021. Εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί πριν τις 10 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα θα κλείσει νωρίτερα με σχετική ενημέρωση από την ΕΔΑ.

Στην πρώτη φάση των δικαιολογητικών πρέπει να κατατεθεί η αίτηση σύμβασης, οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ρεύματος, όταν πρόκειται για αυτονομία διαμερίσματος ή για μονοκατοικία.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η ΕΔΑ ελέγχει τα δικαιολογητικά και  προχωρά στην τοποθέτηση του μετρητή. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες από την ΕΔΑ και τοποθετηθεί ο μετρητής, ο εγκαταστάτης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος καταναλωτής πρέπει να καταθέσει την μελέτη της εγκατάστασης φυσικού αερίου στην ΕΔΑ. Όταν η ΕΔΑ εγκρίνει την μελέτη, ο εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει το έργο.

Στην δεύτερη φάση υποβολής των δικαιολογητικών πρέπει να κατατεθούν στην ΕΔΑ : η σύμβαση της επιδότησης, το τιμολόγιο του εγκαταστάτη καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή όπου εκχωρεί στον εγκαταστάτη το ποσό της επιδότησης. Μετά τον έλεγχο των τελευταίων δικαιολογητικών, η ΕΔΑ πιστώνει στον λογαριασμό του εγκαταστάτη το ποσό της επιδότησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιδότηση:

  • Η επιδότηση ισχύει για οικιακές εγκαταστάσεις (είτε κεντρικές είτε ατομικές).
  • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ που θα κατατεθούν από τις 15 Οκτωβρίου και μετά
  • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ με ταυτόχρονη κατάθεση των δικαιολογητικών της Α φάσης μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.
  • Το ακίνητο να κατοικείται.
  • Η επιδότηση ισχύει μόνο για συμβάσεις όπου το δίκτυο κατασκευάστηκε και ενεργοποιήθηκε εντός του πρώτου εννιαμήνου του 2021.
  • Η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή από την ΕΔΑ.
  • Τα δικαιολογητικά της δεύτερης φάσης να κατατεθούν μέχρι και 20 μέρες από την ενεργοποίηση.

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να ξεκινήσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες της επιδότησης. Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες της επιδότησης, όλες τις εργασίες της εγκατάστασης και σας παραδίδουμε το έργο με το άναμμα του λέβητα.

ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Scroll to Top