Νέα επιδότηση για εγκατάσταση θέρμανσης φυσικού αερίου Ιούλιος 2022

Νέα επιδότηση ξεκινάει στις 19 Ιουλίου 2022. Το νέο πρόγραμμα επιδότησης από την ΕΔΑ, επιδοτεί μέρος της εγκατάστασης φυσικού αερίου για κατοικίες είτε κεντρικής είτε ατομικής θέρμανσης, επί ενεργού δικτύου φυσικού αερίου. Το ποσό της επιδότησης που μπορούν να ωφεληθούν οι καταναλωτές είναι 600€ για ένα μεμονωμένο διαμέρισμα ή μονοκατοικία και έως 3.500€ για κεντρική θέρμανση πολυκατοικίας ανάλογα με την ισχύ του λέβητα.

Στο πρόγραμμα της επιδότησης μπορούν να πάρουν μέρος όσοι ενδιαφέρονται να μετατρέψουν την υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης με εγκατάσταση φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει οικονομικά κριτήρια, το μόνο που απαιτείται είναι η διέλευση του αερίου από τον δρόμο σας. Το νέο πρόγραμμα της επιδότησης ισχύει για συμβάσεις συμβολαίων που θα κατατεθούν στην ΕΔΑ από 19 Ιουλίου 2022 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών Α φάσης.

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας της επιδότησης είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ή της μονοκατοικίας ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας να υποβάλει αίτηση σύμβασης φυσικού αερίου είτε στην ΕΔΑ είτε μέσω εμπορικών συνεργατών. Όταν η ΕΔΑ εγκρίνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου , θα στείλει την αίτηση στον υποψήφιο καταναλωτή για να την υπογράψει.

Στην πρώτη φάση των δικαιολογητικών πρέπει να κατατεθεί η αίτηση σύμβασης, οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ρεύματος, όταν πρόκειται για αυτονομία διαμερίσματος ή για μονοκατοικία.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η ΕΔΑ ελέγχει τα δικαιολογητικά και  προχωρά στην τοποθέτηση του μετρητή. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες από την ΕΔΑ και τοποθετηθεί ο μετρητής, ο εγκαταστάτης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος καταναλωτής πρέπει να καταθέσει την μελέτη της εγκατάστασης φυσικού αερίου στην ΕΔΑ. Όταν η ΕΔΑ εγκρίνει την μελέτη, ο εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει το έργο.

Στην δεύτερη φάση υποβολής των δικαιολογητικών πρέπει να κατατεθούν στην ΕΔΑ : η σύμβαση της επιδότησης, το τιμολόγιο του εγκαταστάτη καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή όπου εκχωρεί στον εγκαταστάτη το ποσό της επιδότησης. Μετά τον έλεγχο των τελευταίων δικαιολογητικών, η ΕΔΑ πιστώνει στον λογαριασμό του εγκαταστάτη το ποσό της επιδότησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιδότηση:

  • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ που θα κατατεθούν από τις 19 Ιουλίου 2022 και μετά
  • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης που θα κατατεθούν υπογεγραμμένες μέχρι εξαντλήσεως του αποθεματικού
  • Το ακίνητο να κατοικείται.
  • Να περνάει αέριο από το ακίνητο
  • Η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή από την ΕΔΑ.
  • Τα δικαιολογητικά της δεύτερης φάσης να κατατεθούν μέχρι και 20 μέρες από την ενεργοποίηση.
  • Η επιδότηση ισχύει για οικιακές εγκαταστάσεις (είτε κεντρικές είτε ατομικές).

Με την επιδότηση που χορηγείται από την Εταιρεία Διανομής Αερίου , δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους καταναλωτές να συνδεθούν στο δίκτυο του φυσικού αερίου. 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς και να σας ετοιμάσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα της επιδότησης, χωρίς κανένα κόστος!

ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Scroll to Top