Νέα επιδότηση για το 2021 για εγκατάσταση φυσικού αερίου

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και το 2021 επιδοτεί μέρος της εγκατάστασης φυσικού αερίου. Στις  15 Φεβρουαρίου 2021 ξεκίνησε το νέο πρόγραμμα επιδότησης για διαμερίσματα, μονοκατοικίες και κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών. Το ποσό που επιδοτεί η ΕΔΑ είναι από 300 έως 3000 ευρώ. Συγκεκριμένα για αυτονομία σε διαμέρισμα ή μονοκατοικία το ποσό της επιδότησης είναι 300€ ενώ για κεντρικές θερμάνσεις κυμαίνεται από 550 – 3000€ ανάλογα με την ισχύ του λέβητα.

Στο πρόγραμμα της επιδότησης μπορούν να πάρουν μέρος όσοι ενδιαφέρονται να μετατρέψουν την υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν έχει οικονομικά κριτήρια, το μόνο που απαιτείται είναι η διέλευση του αερίου από τον δρόμο σας. Το νέο πρόγραμμα της επιδότησης ισχύει για συμβάσεις συμβολαίων που θα υπογραφούν μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη υποβολή ορθών δικαιολογητικών Α φάσης.

Το πρώτο βήμα της διαδικασίας της επιδότησης είναι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος ή της μονοκατοικίας ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας να υποβάλει αίτηση σύμβασης φυσικού αερίου είτε στην ΕΔΑ είτε μέσω εμπορικών συνεργατών. Όταν η ΕΔΑ εγκρίνει την αίτηση του ενδιαφερόμενου , θα στείλει την αίτηση στον υποψήφιο καταναλωτή προς υπογραφεί.

Στην πρώτη φάση των δικαιολογητικών πρέπει να κατατεθεί η αίτηση σύμβασης, οι απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις καθώς και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός ρεύματος, όταν πρόκειται για αυτονομία διαμερίσματος ή για μονοκατοικία.

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών η ΕΔΑ ελέγχει τα δικαιολογητικά και  προχωρά στην τοποθέτηση του μετρητή. Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες από την ΕΔΑ και τοποθετηθεί ο μετρητής, ο εγκαταστάτης που έχει επιλέξει ο υποψήφιος καταναλωτής πρέπει να καταθέσει την μελέτη της εγκατάστασης φυσικού αερίου στην ΕΔΑ. Όταν η ΕΔΑ εγκρίνει την μελέτη, ο εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει το έργο.

Στην δεύτερη φάση υποβολής των δικαιολογητικών πρέπει να κατατεθούν στην ΕΔΑ : η σύμβαση της επιδότησης, το τιμολόγιο του εγκαταστάτη καθώς και μία υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή όπου εκχωρεί στον εγκαταστάτη το ποσό της επιδότησης. Μετά τον έλεγχο των τελευταίων δικαιολογητικών, η ΕΔΑ πιστώνει στον λογαριασμό του εγκαταστάτη το ποσό της επιδότησης.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιδότηση:

  • Η επιδότηση ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ που θα κατατεθούν από τις 14 Φεβρουαρίου και μετά
  • Το ακίνητο να κατοικείται.
  • Να περνάει αέριο από το ακίνητο
  • Η ενεργοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου πρέπει να γίνει εντός 3 μηνών από την ημερομηνία τοποθέτησης του μετρητή από την ΕΔΑ.
  • Τα δικαιολογητικά της δεύτερης φάσης να κατατεθούν μέχρι και 20 μέρες από την ενεργοποίηση.
  • Η επιδότηση ισχύει για οικιακές εγκαταστάσεις (είτε κεντρικές είτε ατομικές).

Με την επιδότηση που χορηγείται από την Εταιρεία Διανομής Αερίου , δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερους καταναλωτές να συνδεθούν στο δίκτυο του φυσικού αερίου. 

Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για να σας δώσουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς και να σας ετοιμάσουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα της επιδότησης, χωρίς κανένα κόστος!

ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΗΜΕΡΑ

Scroll to Top